Bibliotek, internet och demokrati: vad vet och tycker allmänheten?

Novus har genomfört en undersökning kring detta på uppdrag av Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening. Undersökningen presenterades 200212.

Resultaten av undersökningen visar bland annat att det finns betydande brister i kunskap kring säkerhetsfrågor online och att äldre och de med lägre utbildning har betydligt sämre kunskap. Även kännedom om ägandeförhållandena bland vanliga tjänster och teknikföretag är mycket låg. Fyra av fem känner exempelvis inte till vilka som äger Bank-ID, trots att de flesta använder sig av tjänsten.

När det gäller bibliotekens roll, nämner sex av tio att de känner till dess lagstadgade uppgift att främja demokrati och fri åsiktsbildning – en stor andel vet ej.

Läs hela rapporten via denna länk.