Bibliotek i coronakris – gruppen som blev en självklar samlingsplats

Facebookgruppen Bibliotek i coronakris växte snabbt, blev Sveriges största grupp för bibliotekarier och har nu nästan 3600 medlemmar. Biblioteksbladets chefredaktör berättar hur gruppen har mött behovet av kunskapsdelning och svarar på frågan: Vad ska hända med gruppen när pandemin är över?

Biblioteksbladet har genom gruppen Facebookgruppen Bibliotek i coronakris lyckats samla bibliotekarier på ett och samma ställe i en omfattning som enligt Digitekets research inte har gjorts innan. Gruppen startade den 20 mars under en tydlig delaparoll från Biblioteksbladet: “[—]Många nya frågor har dykt upp och gamla ställs på sin spets med spridningen av coronaviruset. Därför har Biblioteksbladet skapat den här gruppen. Dela med dig av dina tankar, tips och funderingar här i gruppen.” 

Gruppen blev snabbt en självklar samlingsplats för diskussioner, tips och frågor. Det diskuterades stängningar, social distansering, uppmärkning av biblioteksrummet, desinficering av böcker, olika videochattstjänster, fysiska virusskydd, bokutkörning till riskgrupper, masker och olika aspekter av att genomföra arrangemang digitalt istället för på plats. Det dök upp tips om webbinarium, digitala kurser och olika typer av relevanta resurser. Frågor om ersättningsnivåer, licenser och aspekter kring upphovsrätt blev högaktuella och diskuterades livligt i samband med att formerna för litteraturfrämjandet fick byta arenor. 

Thord Eriksson, chefredaktör på Biblioteksbladet, berättar hur gruppen startade:

– Det genomfördes väldigt spontant efter en av de första helgerna under pandemin, när det visade sig att något bibliotek hade flyttat ut en del av sin verksamhet utomhus, på andra håll pågick det mesta precis som vanligt, alla verkade göra olika. Det var uppenbart att det fanns behov av kunskapsutbyte och, inte minst, kontakt med andra i samma situation vid en tidpunkt som präglades av oro och ovisshet. 

Gruppen är ett konkret och tydligt exempel på behovet av kunskapsdelning och diskussion som finns inom professionen. Hur gör andra? Har någon annan redan tänkt på det här? Skulle någon kunna ha nytta av det som vi har gjort hos oss? Är det fler som har resonerat så här? Vad tror ni om detta? De inlägg som har lockat till mest diskussion och interaktion handlar om biblioteksrummets stängande eller öppethållande, om bibliotekariens ansvar och roll samt mer konkreta saker som plastskydd framför utlåningsdisken, utkörning av böcker, bibliotekens roll som servicecenter i samhället och folkbibliotekens roll i totalförsvaret. 

– Jag föreställer mig att den har haft – och i viss mån fortfarande har – en betydande roll för kunskapsutbytet inom yrkeskåren. Det är inte minst viktigt under en kris där riktlinjerna i hög grad har varit generella och verkställandet av detaljer har vilat på enskilda individer och institutioner, säger Thord Eriksson. 

Även Biblioteksbladet har haft nytta av gruppen, genom att den har genererat nyhetsuppslag, skapat interaktion med läsare genom direkta frågor och ett par enkäter samt att tidningen har kunnat sprida pandemirelaterat material. Valet att använda Facebook som plattform var självklart. 

– Att skapa en Facebookgrupp är enkelt och går fort och Biblioteksbladets huvudsakliga plattform i sociala medier finns redan där, så valet var lätt och gjordes utan större eftertanke i en exceptionell situation. I vanliga fall skulle starten av en grupp föregås av mer diskussion, inte minst utifrån frågor om vilka resurser det är nödvändigt att lägga för att hålla koll och moderera samtalet. Behovet av granskning har dock visat sig vara litet, jag tror bara det har hänt vid ett enda tillfälle att någon kommentar har plockats bort, säger Thord Eriksson. 

Han vill inte peka ut några extra viktiga eller minnesvärda diskussioner, utan lyfter snarare helhetsintrycket.  

– Jag vill inte recensera gruppen och inte heller göra anspråk på att ha följt den så nära för att det ens är möjligt – jag har helt enkelt inte haft den tiden och periodvis har aktiviteten varit hög, gruppen har trots allt 3600 medlemmar. Det är dock intressant att få bekräftat att förhållningssättet har sett så olika ut under pandemin. 

Biblioteksbladet har diskuterat framtiden för gruppen men det finns inga beslut om vad de ska göra med den.

– Vi har rört vid frågan men har inte bestämt oss. Pandemin är inte över, vi avvaktar och ser vad vintern för med sig. Till våren blir det, förhoppningsvis, aktuellt att plocka ner gruppen. Jag är angelägen om att detta görs på ett sätt så att innehållet, som bör betraktas som bibliotekshistoriskt värdefullt, bevaras. Jag är inte övertygad om det riktiga i att döpa om gruppen och ge den en ny inriktning, men jag kan förstås ha fel i det. Det kan bli en fråga som gruppens medlemmar själva får ta ställning till genom att svara på en direkt fråga.