Bibblan svarars utbildningsdag om svåra frågor

Hur hanterar vi troll på nätet? Hur ska vi som samhällsinstitution förhålla oss till en populism som aktivt försöker politisera beslut som vi tar och som kanske till och med skjuter in sig på och hänger ut enskilda medarbetare? Dessa frågor och många fler lyftes på Bibblan svarars utbildningsdag kring digitalt referensarbete och svåra frågor.

Fredag 15/11 agerades årets fortbildningsdag för Bibblan svarars operatörer. I år direktsändes dagens föreläsningar direkt för att så många medarbetare som möjligt skulle kunna delta live eller ha möjlighet att se sändningen efteråt.

Temat för årets fortbildningsdag var digitalt referensarbete och svåra frågor och detta belystes från olika vinklar i de olika föreläsningar. Själva termen ”svåra frågor” var en av de saker som togs upp under dagens panelsamtal med Anders Mildner, Jack Werner och SRs Robert Jakobsson & Niklas Malmberg. Är termen ”svåra frågor” i sig ett tecken på att man tar ställning eller har en förutbestämd åsikt i en viss fråga? Här diskuterades också vad man ska kalla frågor som är ställda mer för att framföra en åsikt än för att få ett svar, något som Bibblan svarar upplever med viss regelbundenhet.

De samlade deltagarna på fortbildningsdagen var mycket nöjda med dagen och föreläsningarna gav upphov till många intressanta frågor och diskussioner, både på plats och på nätet. En återkommande reflektion var också att föreläsningarna hade hög relevans för anställda på folkbibliotek på alla nivåer och inte bara för Bibblan svarar-operatörer då politiserade ifrågasättande och populistiska utspel drabbade bibliotek på flera olika sätt.

För dig som är intresserad av fortbildningsdagen finns hela dagen inspelad tillgänglig här.

Vill du hitta en viss föreläsning finns digitala bokmärken här:

Startbilden för youtubesändningen.