Gå direkt till innehållet
Flicka sitter och läser på inomhustrappa som fungerar som sittplats. Kuddar och nallehaj. Gul vägg.
Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv. Foto: Richard Grönkvist. Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0.)

Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv

Med jämna mellanrum hör och läser vi i massmedia larmrapporter om barns och ungas läsning. Det är ofta en dyster bild som förmedlas. Men vad handlar studierna verkligen om? Vad räknas egentligen som läsning? Visar alla undersökningar samma tendens? Vem har egentligen tillfrågats i de här studierna? I samtalet pratar vi om hur den som arbetar på folkbibliotek med läsfrämjande och litteraturförmedling kan förhålla sig till medierapporteringen.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer använda kakor. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Läs mer

Starta video

Diskussionsfrågor

 • Vilka rapporter eller studier om läsning tar ni del av på er arbetsplats och hur påverkar dessa bibliotekets läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet?
 • Hur främjar ni samtal om litteratur i er verksamhet för barn och unga, såväl vad gäller program och aktiviteter som i biblioteksrummet? 
 • Hur skiljer sig de biblioteksverksamheter som har ett uttalat språkutvecklande syfte mot den verksamhet som inte har det? Krävs det olika kompetenser och metoder för att arbeta språkutvecklande respektive läsfrämjande?

Om forskarna

Sofia Wijkmark
Sofia Wijkmark är docent i litteraturvetenskap och medlem i Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet. Forskar bland annat om skräckfiktion, fantastik, fiktionsvåld och ekokritik, är intresserad av det populärkulturella och har också arbetat med regionala perspektiv på litteratur bland annat genom bokprojektet Nordic Gothic och flera samarbeten där Värmland och det värmländska är gemensam nämnare. Forskar också om skolbibliotek.

Christina Olin-Scheller
Christina Olin-Scheller, Dr. i litteraturvetenskap, professor i litteraturvetenskapens didaktik och i pedagogiskt arbete på Karlstad universitet. Har gedigen erfarenhet som lärarutbildare, föreläsare, forskningsledare, handledare, koordinator och forskare och sitter i vetenskapliga råd och redaktionskommittéer. Har ägnat sig åt på läsning och läsundervisning på olika sätt genom sin forskning och har bland annat undersökt villkor och förutsättningar för barns och ungas läsande och skrivande i det nya medielandskapet.

Cecilia Gärdén (samtalsledare)
Cecilia Gärdén disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet 2010. Hon har arbetat på Högskolan i Borås under många år som lärare och forskare och därefter med biblioteksutveckling på regional nivå i Västra Götaland. Under Läsfrämjandelyft för folkbibliotek är Cecilia anställd på Kulturrådet som koordinator för innehållsproduktion. Hon arbetar med flernivå- och flerpartssamverkan och kunskapsdelning, bland annat genom de vetenskapliga lärresurserna inom läsfrämjande och litteraturförmedling och vägledningen för kollegialt lärande på Digiteket.

Frågor till forskarna

Varför har ni intresserat er för just detta forskningsområde?

Sofia Wijkmark: Dels handlar det om att jag till yrket är litteraturvetare, så ett engagemang i nya generationers läsning av skönlitteratur faller sig naturligt. Jag har under många år dessutom undervisat blivande lärare på alla stadier, och i den rollen funderat mycket över hur man kan arbeta läsfrämjande, och i förlängningen om hur man kan argumentera för vikten av bildning. Just nu leder jag ett projekt om skolbibliotek i grundskolan, och möter en frustration över hur bristfälligt det ser ut på många ställen med tillgång till böcker och möjligheter till bemanning. Vi hoppas att det blir ändring på detta nu, för utan tillgång till ett välutrustat bibliotek blir det svårt att nå ut till de barn och unga som inte självmant söker sig till litteraturen.

Christina Olin-Scheller: I min tidigare roll som svensklärare på grundskolan och gymnasiet, blev jag nyfiken på vilka typer av texter som unga intresserar sig för, vad dessa texter betyder för dem och på vilket sätt skolans litteraturundervisning kan fånga upp och ge dem redskap för att utveckla sin läsning. Dessa frågor har jag fortsatt att intressera mig för som forskare i litteraturdidaktik och i mina forskning arbetar jag idag nära verksamma lärare för att öka kunskapen i detta fält.

Vilka är era bästa lästips för den som vill fördjupa sig mer i ämnet?

Sofia Wijkmark och Christina Olin-Scheller: Det finns en hel del studier om litteraturdidaktik och litteraturundervisning, men här vill vi passa på att tipsa om Svensklärarföreningens årsbok, Svensklärarföreningens årsskrift, som varje år ger ut aktuella texter som berör undervisning i ämnet svenska. Varje årsbok har ett tema och det finns flera som har just litteratur i fokus. Vi kan också tipsa om Lättläst: Bokmarknad, ungdomslitteratur, skola, Gidlunds förlag av Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller (2022). I denna finns ett kapitel som handlar om skolbibliotekarier.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv, ett samtal mellan Sofia Wijkmark, Christina Olin-Scheller och Cecilia Gärdén, framtagen av Kulturrådet. Texten och filmen är licensierade med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Denna resurs har tagits fram i samarbete mellan Kulturrådet och Digiteket, inom ramen för satsningen Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Mer information om de vetenskapliga lärresurserna.


Puffbild: Rickard Grönkvist, Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0.)

Kommentarer

Vad tyckte du var intressant i samtalet mellan forskarna?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.