Gå direkt till innehållet

Bakgrunden till FLORK – Fem tekniker för vetenskapsförnekande

Detta är en översättning av en bloggpost av den välrenommerade forskaren John Cook som jobbar med metoder kring att bemöta klimatskepsis i olika former. Han ligger bakom en uppsjö texter om prebunking, vetenskapsförnekares metoder och tekniker och spelet Cranky Uncle. Han beskriver här uppkomsten av påverkanstaxonomin FLICC  (i svensk översättning FLORK) som beskriver olika tekniker och metoder som används för att påverka och luras. John Cooks forskning handlar primärt om den kommunikation och de påverkansmetoder som de som brukar kallas för klimatförnekare, eller klimatskeptiker, använder. Detta innebär att en del av exemplen som anges nedan kan upplevas som oklara om man inte är insatt i denna speciella retorik. I artikeln används genomgående begreppet “misinformation” för all typ av falsk information. I vanliga fall brukar man skilja på falsk information som sprids med uppsåt att luras, desinformation, men sådan som sprids utan uppsåt, misinformation.

Mark Hoofnagle lyfte 2017 på sin blogg Denialism att olika typer av vetenskapsförnekare använder sig av samma retoriska verktyg för att sprida sina åsikter, oavsett om det handlar om klimatet, evolutionsteorin eller HIV/AIDS. De fem huvudsakliga teknikerna är: konspirationsteorier, selektiv information (”russinplockning”), falska experter, omöjliga förväntningar eller att flytta målstolparna, samt generella tankevurpor (så kallade ”logiska felslut”).

Pascal Diethelm och Martin McKee publicerade två år senare en artikel vid namn “Denialism: what is it and how should scientists respond?” i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Public Health. I den vidareutvecklade de Hoofnagles fem förnekartekniker och argumenterade för att vi borde lyfta fram dessa i ljuset och på så sätt synliggöra dem för allmänheten. Jag tog till mig av detta och började inkludera dessa fem förnekelsetekniker i mina föreläsningar om klimatmisisnformation.

2013 bjöd The Australian Youth Climate Coalition in mig för att leda en workshop om klimatmissinformation på deras årliga konferens. När jag höll på att förbereda min presentation så funderade jag på om de fem metoderna skulle kunna göras om till en lätt ihågkommen minnesregel. Jag minns tydligt mitt första försök: jag började med ”Fake experts”, ”Unrealistic expectations”, ”Cherry picking”… Jag insåg snart att jag behövde tänka om då det var en workshop för unga deltagare. Jag fastnade då istället för FLICC: Fake experts, Logical fallacies, Impossible expectations, Cherry picking, and Conspiracy theories vilket i svensk bearbetning blivit FLORK: Falska experter, Logiska felslut, Omöjliga förväntningar, Russinplockning och Konspirationsteorier.

2015 utvecklade jag den fria onlinekursen Denial101x: Making Sense of Climate Science Denial i samarbete med Queenslands universitet och organisationen Skeptical Science.  I kursen använde vi FLORK som teoretiskt ramverk. Att kunna identifiera teknikerna som vetenskapsförnekare använder sig av är ett av de viktigaste verktygen i granskningar av klimatmyter. En vanlig kommentar vi fick från studenter var att de uppskattade att lära sig om FLORK.

Fakta

Myt

Felslut

Den globala uppvärmningen pågår, planeten har kontinuerligt blivit varmare sedan 1998. ”Den globala uppvärmningen stannade av 1998.” Russinplockning: Att bara titta på en utvald region eller tidsperiod och ignorera helhetsbilden.
Uppvärmningen gör det troligare att vi får fler varma dagar. ”Det är kallt idag, den globala uppvärmningen måste ha upphört.” Omöjliga förväntningar: Den globala uppvärmningen innebär inte att det aldrig någonsin blir kallt väder, utan bara att det blir färre kalla dagar i förhållande till varma
Överlag så krymper glaciärerna i en ökande takt, vilket hotar vattentillgången för miljoner människor. ”Det finns glaciärer jorden över som ökar i storlek vilket motbevisar den globala uppvärmningen.” Russinplockning: Att välja ut en handfull glaciärer som växer och ignorera den absoluta majoriteten som minskar.

Sedan jag kom till Center for Climate Change Communication på George Mason-universitetet, har jag fortsatt mitt arbete med att utarbeta FLORK-taxonomin. Filosoferna Peter Ellerton and David Kinkead introducerade mig till logiska felslut som vi inte hade tagit med i Denial101x-kursen och taxonomin växte. Under utvecklingen av spelet Surgubben (”Cranky Uncle”) skapade jag också ett antal quiz om felsluten där jag gradvis utvecklade taxonomin. Se gärna den ökande svårighetsgraden mellan quiz #1 och quiz #8. När jag och Stephan Lewandowsky publicerade The Conspiracy Theory Handbook, som är på väg att översättas till svenska, inkluderade vi också vad vi benämnde som det konspiratoriska tänkandets sju egenskaper. Här är den senaste versionen av FLORK-taxonomin. Alla ikoner finns fria och delbara på Wikipedia

Exempel på olika desinformationstekniker som prebunkningar kan förbereda en för. Källa: Skeptical science/John Cook I svensk översättning och adaption av Digiteket och Lotten Kalenius. Bilden i högre upplösning: Tekniker för vetenskapsförnekande

När jag besökte Brisbane i december 2019 frågade jag Queenslands universitet om jag kunde spela in en film där jag gick igenom den uppdaterade taxonomin. De tackade ja, men när de väl sett mitt manus där jag hade tagit med förklaringar och definitioner av alla metoderna föreslog de att jag skulle dela upp innehållet i tre videor istället. Jag är svag för trilogier så det tackade jag naturligtvis ja till.

Se filmen The Techniques of Science Denial Part 1 på Denial 101x:s Youtube-kanal. 

Se filmen The Techniques of Science Denial Part 2 på Denial 101x:s Youtube-kanal. 

Se filmen The Techniques of Science Denial Part 3 på Denial 101x:s Youtube-kanal. 

Tillsammans med videoklippen innehåller detta inlägg även definitioner och exempel på samtliga förnekelsetekniker. Denna artikel kommer att uppdateras allt eftersom taxonomin utvecklas

Exemplen är alla tagna ur en klimatskeptisk kontext och längst ner i artikeln hittar du en del förklaringar kring de exempel som kanske inte tillhör allmän kunskap.

Metod/teknik

Definition

Exempel

Personangrepp Angripa personen eller gruppen istället för att bemöta deras argument. ”Det går inte att lita på klimatvetenskapen eftersom  klimatforskarna är partiska.“
Tvetydighet Använda tvetydigheter i språket för att komma fram till vilseledande slutsatser.  Det är missvisande att påstå att data från termometeravläsningar innehåller osäkerhet eftersom måtten är exakta.
Anekdoter Använda personliga upplevelser eller isolerade exempel istället för övertygande fakta och bevis. ”Det är kallt ute idag – vad hände med den globala uppvärmningen?”
Höna av en fjäder Fokusera på en obetydlig aspekt av vetenskaplig forskning och göra den oproportionerligt stor för att distrahera eller ifrågasätta forskningens huvudsakliga slutsatser. ”Hockeyklubbsgrafen är ogiltig eftersom den innehåller statistiska fel.”
Hoper av “experter” Hänvisa till stora mängder av “experter” för att visa på att det inte finns någon vetenskaplig konsensus i ämnet. ”Det finns ingen konsensus bland experterna eftersom 31 487 amerikaner med någon sorts  naturvetenskaplig examen har skrivit under en namninsamling om att mänskligheten inte påverkar klimatet.” 
Russinplockning Använda noggrant utvald data som verkar stödja en position medan man ignorerar all annan data som motsäger den.  ”Den globala uppvärmningen upphörde 1998.”
Självmotsägande Att samtidigt tro på saker som motsäger varandra.   ”Temperaturdata är fabricerad av forskarna… och temperaturdata visar på en avkylningseffekt.”
Konspirationsteorier Hänvisa till att det finns en hemlig plan som syftar till att mörka sanningen.  ”Climategate-mailen bevisar att klimatforskarna är delaktiga i en konspiration med syfte att vilseleda allmänheten. 
Falsk balans Att jämställa och låta både  vetenskapliga och pseudovetenskapliga röster höras för att ge intrycket av att det finns en pågående vetenskaplig debatt.  ”Klimatförnekare borde få samma medieutrymme som klimatforskarna för att skapa balans.”
Falska experter Att presentera en okvalificerad person eller institution som källa till trovärdig information.  ”En pensionerad fysiker påstår, på tvärs med den vetenskapliga konsensusen, att de nuvarande klimatförändringarna är naturliga fenomen.” 
Falsk liknelse Antagandet att eftersom två saker liknar varandra på ett sätt så är de lika på andra sätt.  ”Klimatskeptiker är som Galileo, som omkullkastade den vetenskapliga konsensusen om geocentrismen.” 
Falsk dikotomi Att presentera två val som de enda alternativen medan andra möjligheter finns. ”Koldioxidnivåerna släpar efter i förhållande till temperaturen i iskärnorna, vilket bevisar att temperaturen driver koldioxidmängden, inte motsatsen.”
Faktaresistens Att omtolka allt som motbevisar en konspirationsteori till att vara en del av konspirationen. ”Undersökningarna som kom fram till att vetenskapsmännen inte konspirerade är en del av själva konspirationen.”
Omöjliga förväntningar Att kräva orealistiska nivåer av säkerhet innan man agerar enligt vetenskapen. ”Vetenskapsmän kan inte ens förutspå nästa veckas väder. Hur kan de då förutspå nästa decenniums?” 
Logiska felslut Argument där slutsatsen inte är en logisk följd av dess premisser. Kallas också ”non sequitur”. ”Klimatet har förändrats tidigare så det som händer nu måste också vara naturligt.”
Fåtalet i fokus Att lyfta fram en handfull oliktänkande forskare för att så tvivel över en överväldigande vetenskaplig konsensus.  ”Visst, det finns en konsesus hos 97 % av forskarna men professor Smith håller inte med.”
Förvrängning Felaktig framställning av en motståndares ståndpunkt för att förvränga förståelsen av den.  ”De ändrade namnet ‘global uppvärmning’ till ‘klimatförändringar’ eftersom den globala uppvärmningen upphörde.”
Flytta målstolparna Kräva högre och högre bevisnivåer vartefter efterfrågade bevis presenterats.  ”Havsnivåerna kanske ökar, men inte i en accelererande takt.”
Lömska avsikter Att utgå ifrån att motivet bakom en uppfattad konspiration är lömskt och ondskefullt. ”Klimatforskarna sprider klimatlögnerna eftersom de vill tjäna pengar.”
Hyperkritiskt tänkande Att ha en nihilistisk nivå av skepticism gentemot officiella källor, vilket förhindrar en att ta in fakta som inte passar in i konspirationsteorin.  ”Visa mig ett enda bevis för klimatförändringarna … äh, det beviset är fake!”
Förenklingar Förenklingar av en situation så att den förvränger förståelsen och leder till felaktiga slutsatser.  ”Koldioxid är växtens mat, så fossila bränslen är bra för växterna.” 
Förföljda martyrer Uppfatta och presentera sig själva som offer för organiserad förföljelse.  ”Klimatforskarna försöker ta vår frihet!”
Vaska citat Att hänvisa till information utanför dess kontext.   ”Mikes trick… för att dölja nedgången.”
Förneka slumpen Att tro att ingenting beror på slumpen, och alla händelser kan omtolkas som en del av konspirationen.  ”Exploderade NASA:s satellit? De måste försöka dölja obekväm data!”
Villospår Att medvetet avleda uppmärksamheten från det relevanta till det irrelevanta.  ”Koldioxid är en spårgas, så dess uppvärmande effekt måste vara minimal.”
Ensam orsak Antagandet att ett fenomen har en enskild orsak när det kan vara flera.  ”Klimatet har förändrats naturligt förr så det som händer nu måste vara naturligt.” 
Sluttande plan Att föreslå att en mindre åtgärd kommer att leda till stora konsekvenser.  ”Om vi inför även en modest klimatpolitik så är det ett sluttande plan mot socialism och avskaffande av vår frihet.”
Slapp slutledning Att ignorera relevant evidens när man kommer fram till en slutsats.  ”Det finns inga empiriska bevis för att människor skapar den globala uppvärmningen.”
Något är fel Att vidhålla att ”något är fel” och att den officiella berättelsen är förljugen även när specifika delar av konspirationsteorin blir ohållbara.  ”Ok, 97 % av klimatforskarna är överens om att människan orsakar den globala uppvärmningen, men det är bara för att de följer partilinjen.”
Halmgubbe Förvrängning eller överdrift av en motståndares ståndpunkt för att göra det lättare att angripa den. ”På 70-talet förutspådde klimatforskarna en ny istid.”

Till sist, lite skoj. Varje år anordnar Inside the Greenhouse en tävling som bjuder in människor till att bidra med sina humoristiska klimatvideor. 2019 bidrog jag med Giving Climate Denial the FLICC (se filmen på Youtube) som fick ett hedersomnämnande av juryn. 

Översättarens kommentarer

Tack till Lotten Kalenius för samarbete med termer och värdefulla inspel. 

Andra exempel på konspirationsteorier är till exempel:

”Masskjutningarna i USA är iscensatta av regeringen för att skapa stöd för mer restriktiva vapenlagar.”

”Drottning Elizabeth II beordrade prinsessan Dianas död – bilolyckan var iscensatt!”

Exemplet med Mikes trick under Vaska citat hänvisar till att illasinnade aktörer försöker lyfta fram att ordet “trick” implicerar att man luras medan det istället hänvisar till en finurlig matematisk statistisk metod. 

Med hockeyklubbsgrafen som nämns under Höna av en fjäder hänvisas till en känd rekonstruktion av temperaturen 1000 år tillbaka i tiden. Själva grafen fick formen av en hockeyklubba med en brant stigande temperaturhöjning under nutid. 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.