Att leda bibliotekens digitala transformation

Välkommen! Detta kurspaket vänder sig främst till dig som leder hela eller delar av bibliotekets digitala transformation. Du arbetar som chef, ledare eller är en nyckelperson för bibliotekets digitalisering. Börja gärna med att titta på videon som kort introducerar kursens innehåll och upplägg, och läs sedan vidare för detaljer.

Introduktionsvideo till kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation

Syfte

Syftet med detta kurspaket är att ge dig en grundläggande förståelse för vad digital transformation innebär för ett bibliotek. Vi vill också inspirera dig som kursdeltagare till att kunna och vilja ta nästa steg, exempelvis att: 

 • på ett strukturerat och metodiskt sätt börja arbeta med ditt biblioteks digitala transformation
 • skapa trygghet i ämnet och därmed kunna föra samtal om digital transformation. Att få förmågan att argumentera för din sak (tex. med andra medarbetare, med andra bibliotek, kommunen och i andra sammanhang).

Kunskapsmål

Efter genomfört kurspaket kommer du att:

 • kunna förklara vad digital transformation innebär och varför det är viktigt
 • känna till hur du kan leda din verksamhets digitala transformation
 • ha provat att testa olika verktyg, metoder och arbetssätt för att leda digital transformation.

Kurspaketets upplägg

Kurspaketet omfattar åtta kurser totalt, och du hittar länkar till samtliga längst ned i denna artikel. De två första kurserna handlar om varför digital transformation är viktigt och om att skapa ökad tydlighet kring vad digitalisering är. 

Kurs tre är en fördjupning kring vad digital transformation är och vad det skulle kunna innebära för din verksamhet. 

Kurs fyra till sju ger dig kunskap, insikt och verktyg för att lyckas leda en digital transformation. Kurserna går bland annat genom: 

 • ett ramverk för att leda digital transformation
 • hur du bör utveckla digital mognad i din verksamhet
 • hur du kan leda andra människor genom förändring i en digitaliserad värld 
 • hur du skapar förutsättningar för att vilja och kunna vara delaktig. 

Sista kursen, kurs 8, hjälper dig att sätta samman dina nya kunskaper till en helhet, och därefter leda dig vidare till nästa resa i den digitala transformationen. 

Om kurserna

Varje kurs är uppbyggd av fyra olika moment:

 • ämnesintroduktion, fem till tio minuter 
 • podd, cirka 30 minuter
 • Digilog, cirka 50 minuter
 • arbetsuppgifter, fyra till sex stycken som löses enskilt eller tillsammans med en lärkompis (en person du arbetar nära med under kurserna, från engelskans study buddy), arbetsgrupp eller kollega.

Lära och träna

Kurserna är designade för att du ska få möjlighet att reflektera, diskutera, öva och utmana dig själv. Till din hjälp har du digitala verktyg som Google dokument, Mentimeter och Digitekets gruppfunktionalitetVi hoppas att du genom dessa digitala verktyg vill dela med dig av dina svar och tankar när du genomför kurserna. På så sätt kan vi alla dela tankar och klokskaper. 

Se till att du har en eller flera lärkompisar oavsett om du genomför hela kurspaketet eller väljer att ta enskilda kurser. Många uppgifter är baserade på diskussion och gemensam reflektion. Dessutom blir det mer givande och mer gjort när ni är fler som kan hjälpa varandra i era läranderesor. 

Ladda gärna ned arbetsdokumentet Min dagbok om min och verksamhetens digitala transformation. I dokumentet finner du kurspaketets samlade reflektions- och diskussionsuppgifter med utrymme för dig att fylla på med dina egna tankar, ideer och insikter längs med resan. Helt enkelt din egen dagbok om digital transformation. 

I sista kursen blir du ombedd att göra övningen “Formulera din berättelse om din och verksamhetens digitala transformation”. När du gör det underlättar det mycket att ta hjälp av din dagbok. 

Reflektionsuppgifterna finns till för att hjälpa dig att börja fundera kring olika frågeställningar, perspektiv och lösningar. Se till att stanna upp och ge dig själv tid att reflektera grundligt, så ökar ditt lärande. Reflektionsuppgifterna kan du göra själv eller tillsammans med andra. 

Diskussionsuppgifter finns till för att fördjupa och bredda din kunskap, lära av varandra och få nya perspektiv. Gör gärna diskussionsuppgifterna tillsammans med en lärkompis. Det går också bra att diskutera med en kollega.

Övningar är ett bra sätt att komma till handling och börja träna. Genom att göra övningarna tillsammans med dina kollegor på biblioteket så kommer också lärandet fler till dels. 

Utmaningarna gör du bara om du vill.  De har mer fokus på att testa det du har lärt dig och ta de nya tankarna och kunskaperna ett steg till. Skulle du välja att hoppa över en utmaning hoppas vi ändå att den kan väcka tankar och inspiration.

Forum

Kurspaketet har en gemensam start den 18 september 2020 som alla inom bibliotekssektorn kan anmäla sig till. Kalendarium och länkar för dessa träffar.

När du är anmäld, gå med i kursens forum på Digiteket.

Kontakta ditt regionala bibliotek och berätta att du är igång. Många regionala bibliotek arbetar i egna processer med detta material. Du hittar din regionala bibliotekskontakt här

Väljer du att gå kurspaketet eller enskilda kurser vid ett annat tillfälle, rekommenderar vi att du startar en egen grupp på Digiteket tillsammans med kollegor  – eller går med i någon befintlig. 

Ordlista

Det kan finnas ord som är nya för dig och andra deltagare i kurspaketet och vi försöker beskriva svåra ord dessa löpande då de uppkommer. Skulle det ändå vara något ord du inte förstår rekommenderar vi att titta i denna ordlista då chansen är stor att ordet kan finnas med där.

Litteratur

Det är rekommenderat att du innan eller under kursen läser boken Att leda digital transformation av Joakim Jansson och Marie Andervin, Hoi Förlag 2016. Version tryckt 2018. Du kommer också att bli guidad med sidhänvisningar under kurspaketets gång.

Reflektionsuppgift: Min startposition

Innan du startar kurspaketet vill vi gärna att du reflekterar över dessa tre påståenden och via Mentimeter bidrar med var du upplever att du befinner dig på skalan 0 – 100%: 

 • Jag vet hur jag ska leda bibliotekets digitala transformation.
 • Mitt bibliotek har tydliga mål för vår digitala transformation.
 • Jag har de verktyg jag behöver för att leda digital transformation.

här har andra som går kursen svarat.

Kurspaketets åtta delar

Kurs 1: Varför digital transformation är viktigt. 3 timmar

Kurs 2: Vad är digitalisering? 4 timmar

Kurs 3: Vad är digital transformation? 2,5 timmar

Kurs 4: Dina verktyg för att leda digital transformation. 3 timmar

Kurs 5: Hur du utvecklar verksamhetens digitala mognad. 3 timmar

Kurs 6: Hur du som ledare skapar förutsättningar för digital transformation. 3 timmar

Kurs 7: Hur du utvecklar medarbetarskapet i en digitaliserad värld. 3 timmar

Kurs 8: Din och verksamhetens digitala resa. 1,5 timme