Att göra sin röst hörd – det demokratiska uppdraget i en digital tid

Bibliotekens uppdrag är att verka för den demokratiska samhällets utveckling. I takt med att samhället digitaliseras behöver också biblioteken utveckla det demokratiska uppdraget. I nedanstående film intervjuas mediestrategen Brit Stakston, som resonerar kring digitalisering och demokrati – dess möjligheter och utmaningar. Hon ger också förslag på hur dessa frågeställningar kan lyftas i en arbetsgrupp.

Mediestrategen Brit Stakston intervjuas om bl a digitalisering och demokrati.

Se gärna filmen tillsammans i arbetsgruppen och samtala med varandra utifrån exempelvis dessa frågeställningar:

  • Hur jobbar vi med det demokratiska uppdraget idag och vad skulle vi kunna erbjuda mer?
  • Vad kan bibliotekens demokratiska uppdrag innebära i ett digitalt samhälle?
  • Inventera ordentligt i personalgruppen: Vad kan ni och vad är ni intresserade av?

Filmen har tagits fram inom projektet Digitalt först med användaren i fokus. Missa heller inte filmen Vi lär oss tillsammans – om digital kompetens på bibliotek.