Gå direkt till innehållet

Året med Digiteket i siffror

Det finns många sätt man kan berätta en historia på: man kan använda ord, bilder eller film, men man kan också använda statistik och data. 2022 har för Digiteket varit ett år på många sätt präglat av dels förberedande arbete inför läsfrämjandebreddningen av plattformen men också av Rysslands invasion av Ukraina. Vad säger siffrorna om Digiteket och ert användande av tjänsten? Vilka är de mest populära artiklarna och kurserna?

2022 var ett år som från Digitekets händelsehorisont präglades av Rysslands invasion av Ukraina och vår egen kommande ombyggnad och omstrukturering inför att bredda innehållet och uppdraget från det digitala till att också inkorporera läsfrämjande och litteraturförmedling. Båda händelserna påverkade produktionstakten och vad som publicerades på Digiteket på olika sätt.

Digitekets användare

Vid årsskiftet var ni 6 538 registrerade användare på Digiteket, 582 stycken fler än året innan. I Sverige jobbar kring 5 000 personer på folkbiblioteken så antalet registrerade får betraktas som bra. Västerbotten sticker ut genom att 146 procent av antalet folkbiblioteksanställda i regionen är registrerade på Digiteket! Vi får anta att det är en del andra intresserade som råkar markera sig som folkbiblioteksanställda när de registrerat sig på biblioteket.

Många av de registrerade användarna loggar dock aldrig, eller sällan, in på Digiteket, vilket är något för oss att jobba vidare med under det kommande året. Vi har också ungefär 1 000 registrerade som inte ingår i Digitekets primära målgrupp, människor som inte arbetar på folkbibliotek, utan som kanske jobbar på skolbibliotek, som lärare eller i andra kapaciteter.

Registrerade per kommun

Inte oväntat så dominerar storstadsregionerna vad gäller det totala antalet registrerade användare.

Kommun Antal registrerade
Göteborg 262
Stockholm 205
Malmö 195
Umeå 112
Uppsala 89

Om man däremot tittar på antalet registrerade per 1 000 invånare i kommunen är det småkommunerna som är bäst i klassen. Där utmärker sig Malå som sticker ut med 2,64 registrerade Digiteketanvändare per 1 000 invånare. 

Kommun Registrerad/ 1 000 invånare
Malå 2,64
Åsele 2,14
Sorsele 2,03
Robertsfors 1,77
Storuman 1.72

Genomförda kurser runt om i landet

Under året genomförde ni 2 566 kurser, vilket är ungefär 50 i veckan. Detta är en kraftig minskning från året innan då 12 064 kurser genomfördes. Digitekets produktion av kurser har dock varit väldigt låg i förhållande till tidigare år, vilket kan vara en delförklaring till nedgången. De mest aktiva kursgenomförarmånaderna var januari till mars.

Om vi kollar på vilka som är de flitigaste kursgenomförarna under 2022 så är det en bred geografisk spridning från norr till söder som är representerade. I tabellen ser vi antalet genomförda kurser per registrerad i kommunen under året.

Kommun Genomförda kurser/registrerad
Norsjö 6,0
Herrljunga 5,5
Vetlanda 4,2
Mullsjö 3,0
Sjöbo 2,9
Vännäs 2,9

För att sätta det i perspektiv så ser storstädernas kursgenomföranden per registrerad ut så här:

 • Göteborg 0,3
 • Malmö 0,2
 • Stockholm 0,05

Antalet genomförda kurser 2022 per anställd i regionerna varierar mellan 0,3 till 1,1. Topplistan över genomförda kurser per anställd:

 1. Västerbotten 1,1
 2. Jönköping 1
 3. Norrboten 0,9

De här kanske inte så upplyftande siffrorna ska ju dock kompletteras med faktumet att även om inte så många väljer att slutföra, eller klarmarkera en kurs, så används och klickas det mycket på kursernas sidinnehåll.

Användande av Digiteket

Digiteket har under året haft 121 813 besök som tillsammans klickade på 579 027 sidor. I genomsnitt stannade man på sidan i 3 minuter och 5 sekunder. Den totala mängden sidvisningar har legat stilla kring 600 000 per år sedan Digiteket kom igång med verksamheten 2020.

Den populäraste månaden att besöka Digiteket var mars, vilket också sammanfaller med Rysslands invasion av Ukraina och att Digiteket publicerade en del material om kriget. Månaderna med minst besök är sommarmånaderna, då har Bibliotekssverige semester och då används inte Digiteket. Digiteket används också nästan uteslutande under kontorstider, 77 % av besöken sker mellan 8 och 17.

De flesta användare når Digiteket med hjälp av sin dator (67 %) men 30 % av besöken kommer från mobila enheter. Chrome är den populäraste webbläsaren.

Hälften av besökarna hittar till Digiteket genom att använda en sökmotor, och där dominerar inte oväntat Google. Lite mer än en tredjedel av trafiken är så kallad direkttrafik, det vill säga att användaren skriver in Digiteket i adressfältet eller klickar på ett bokmärke. 8 procent hittar till Digiteket genom att klicka på länkar i sociala medier och där dominerar Facebook enormt.

Under 2023 ska Digiteket försöka se om vi kan hitta fler vägar att sprida materialet så det når fler, här tar vi ju tacksamt emot hjälp av er. Dela och sprid gärna material som ni tror att andra skulle kunna ha nytta av! I och med att Digiteket under våren kommer börja publicera material om läsfrämjande och litteraturförmedling så tror och hoppas vi på att en ny publik kommer hitta till Digiteket.

Kurser

Under året publicerade Digiteket 13 kurser. 2021 publicerades 39 och året innan 58 kurser. Av dessa producerade redaktionen 7 och kommuner, regioner och övriga stod för 2 var. Detta är en glädjande utveckling då Digiteketredaktionens målsättning är att vara redaktörer i högre utsträckning än producenter.

Topplista kurser

Årets mest genomförda kurser var

 1. Katter, krypskyttar och källkritik – en kort guide till hur man kan undvika att bli lurad eller lura andra 153
 2. Sökteknik: Undvik promiskuöst klickande 94
 3. Biblio – Ljud- och e-böcker i mobil och surfplatta 81
 4. Läsplattor på bibliotek 65
 5. Släkt­forskning med Arkiv Digital 63
 6. Källkritik på nätet: en introduktion på basnivå 56
 7. PressReader – världens tidningar och tidskrifter digitalt 54
 8. DigidelCenter på bibliotek 48
 9. Får jag använda det här bokomslaget? Boktips på nätet – Vad gäller juridiskt? 46
 10. Algoritmer – så påverkar de din vardag 45

Eftersom användandet av Digiteket ser ut att kanske ha förändrats från att man slutför kurser till att man kanske läser delar av dem, eller genomför hela och inte väljer att klarmarkera dem, kan en topplista över årets mest besökta kurser vara av intresse.

Topplista besökta kurser

 1. Coronainfodemin – Ett lackmustest på din motståndskraft mot falsk information 8104 (Denna kurs är avpublicerad då den var hårt knuten till kunskapsläget vid pandemins början våren 2020 och skulle behöva uppdateras).
 2. Bilder och upphovsrätt – konsten att sluta stjäla bilder 7780
 3. DigidelCenter på bibliotek 7742
 4. Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav 7453
 5. Tillgängliga bilder – att skriva alt 6597
 6. Bilder och upphovsrätt – konsten att hitta rätt bilder 6162
 7. Algoritmer – så påverkar de din vardag 6047
 8. Källkritik på nätet: en introduktion på basnivå 4999
 9. Att navigera det digitala informations­flödet 4664
 10. Får jag använda det här bokomslaget? Boktips på nätet – Vad gäller juridiskt? 4416

Artiklar

Digiteket publicerade under året 98 artiklar. 2021 var det toppnoteringen 129 stycken medan det 2020 blev 97. 

Under året besöktes 138 450 artikelsidor på Digiteket, 2 662 i veckan. Också vad gäller artiklar sticker mars ut, då Digiteket publicerade några populära artiklar relaterade till kriget i Ukraina. 

Relaterat till detta är årets överlägset mest besökta tema på Digiteket Ukraina med över 5 gånger så många besök som nästa på listan. 

Artikelbesöken på Digiteket visar på motsatt trend än kursgenomförandet och går upp för varje år. Detta har troligtvis att göra med att Digiteket publicerat proportionellt många fler artiklar än kurser. 

Drygt hälften av alla artiklar producerades av redaktionen, vilket är en välkommen trend. Målet är att öka mängden material som skapas ute i verksamheterna runt om i landet. 

Topplista artiklar

 1. Ladda ner ukrainska barnböcker! 14 904
 2. Att surfa på datorn med hjälp av mobilen 5 742
 3. Kriget i Ukraina: Resurser, inspiration och stöd 4 441
 4. Vad är Wikipedia? 3 735
 5. Medie- och informationskunnighet i skolan: Vad ska barn och unga lära sig? 2 899
 6. Blir jag avlyssnad av min telefon? 2 730
 7. Hur pratar man med barn och unga om krig och svåra frågor? 2 510
 8. Den stora artikeln med böcker om krig, konflikt, flyktingskap och svårigheter 2 113
 9. PressReader – Digitala tidningar och tidskrifter 2 020
 10. Samla, sprida, stödja – hur kan vi tillsammans möta behoven i krigstider? 1 898

Med förhoppning om återseende också 2023 där vi öppnar upp dörrarna för det nya läsfrämjande Digiteket, något som förhoppningsvis kan inspirera till fler besök och en ökad användning.

Tack för ett fint år, önskar Digitekets redaktion! 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.