Är du säker?

Rubriken är tvetydig. Dels undrar vi om du vet att din information på datorn säker och oåtkomlig för manipulation. Dels undrar vi om du vet du vad du pratar om när besökare kommer till dig med sina egna frågor om lösenord, om allt material verkligen försvinner från datorn när de loggar ut och så vidare.

Data och informationssäkerhet upplevs som svårt av många och säkerhet är också det kompetensområde där flest användare rankat sig själva lågt i vårt självskattningstest här på Digiteket. Då oktober var den årligen återkommande informationssäkerhetsmånaden ägnade vi på redaktionen därför lite tid att gräva ner oss i några av de vanligaste frågorna kring säkerhet och integritet på Internet:

  • Hur skapar man säkra lösenord?
  • Hur fungerar kryptering?
  • Hur övervakad är man när man surfar runt?
  • Hur undviker jag att andra får tillgång till uppgifter om vad jag gör på Internet?
  • Vad kan jag konkret göra för att skydda min säkerhet och integritet när jag använder digitala enheter?

Resultatet av vårt fokus kommer vecka 46 då vi släpper en kurs varje dag som fokuserar på detta – antingen i övergripande form eller i detalj. För dig som inte har tålamod att vänta rekommenderar vi följande, spännande länkar att tjuvstarta med:

Ännu mer nästa vecka. Det är säkert!

/Redaktionen