Andra vågen

Coronaepidemin är, hur gärna vi än vill det, inte över. Tvärtom drar en andra våg över landet och på flera ställen är antalet smittade högre än tidigare och restriktionerna hårdare. I Malmö har biblioteken nu infört begränsat besökarantal och mer eller mindre förvandlat biblioteket till en plats endast för utlåning av media – med snabba besök in och ut. Parallellt med detta har en del av krismedvetenheten från våren kanske bleknat över sommaren. Här kommer därför en kort repetition av användbara resurser om även ert bibliotek nu hamnar i en position där ni får skärpta restriktioner.

Tom läsesesal från Malmö stadsbibibliotek. Avspärrade sittplatser och informationdisk avskärmad med plastskärmar

Digitekets samlingsartiklar

Under våren följde Digiteket och regionerna utvecklingen noggrant och samlade resurser undre fyra centrala rubriker:

I dessa samlingsartiklar finns många resurser, både rörande coronaviruset i sig och hur vi som bibliotek kan tänka för att ställa om så effektivt som möjligt.

Digitekets resurser

Utöver ovan nämnda samlingsartiklar har Digiteket forsatt att publicera kurser och artiklar som kan vara behjälplig i en tid då vi måste hitta nya vägar för att nå våra besökare.

Biblioteksresurser hemifrån

Coronarelaterat material

Digitala möten

Livesändningar

Att leda bibliotekens digitala transformation

Sommaren och höstens stora satsning kring hur man leder bibliotekens digitala transformation blir extra aktuell i dessa tider. Kuren består av 8 delkurser och över 20 lektioner.

 

Vi möter omställningarna tillsammans

Digiteket fortsätter att publicera kurser och artiklar som bidrar till att öka kunskap och färdigheter. Om du saknar något i utbudet eller om du själv sitter inne på kompetens som du tror att kollegor ute på folkbiblioteken kan ha nytta av i coronatider: tveka inte att höra av dig till oss på kontakt@digiteket.se