Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Information och internet
5-30 min

Upphovsrätt och AI: Skapar du med AI eller skapar AI åt dig?

Artikel

I och med generativ AI:s stora genomslag och att du nu med några knapptryck kan skapa bilder, böcker, poesi, musik och mycket annat uppstår frågan om du har upphovsrätt till det algoritmerna skapat. Digiteket tipsar om två aktuella resurser i ämnet och sammanfattar i huvuddrag kunskapsläget i denna komplexa fråga.

Organisation och omvärld
30-60 min

Podd: Marknadsföring

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Malin Utter som samtalar med Maria Ringbo om marknadsföring på bibliotek. Malin berättar om sina två böcker och ger konkreta tips på saker att tänka på för den som vill komma igång med att arbeta med marknadsföring.

Organisation och omvärld
30-60 min

Podd: Utvärderingar

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Ingrid Schild som samtalar med Maria Ringbo om utvärderingar. Varför och för vem gör man utvärderingar och på vilka olika sätt kan man utvärdera? Ska utvärderingar ses som en process eller ett resultat? Vad krävs för att en utvärdering ska vara givande och vad ska man tänka på? Dessa är några av de frågor som berörs i samtalet.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Organisation och organisationskompetens

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Karen Nowé Hedvall som samtalar med Maria Ringbo om lärande organisationer, organisation och organisationskompetens. Samtalet berör olika sätt att lära och lära av varandra i en organisation. Samtalet behandlar också chefens roll, hur lärande kan stöttas från chefshåll och hur man som chef skapar en lärande organisation.

Skapande och kommunikation
5-30 min

Uppslukande bibblan: En lägesrapport kring VR av en konferensdrönare

Artikel

I höstas genomfördes konferensen Uppslukande bibblan om VR och andra immersiva medier på Hedenlunda slott i Flen. Digitekets Ola var inbjuden som konferensdrönare och avslutade konferensen med en föreläsning kring hans uppfattning över var immersiv teknik befinner sig idag, en historisk tillbakablick samt en sammanfattning av diskussionerna och aktiviteterna under konferensen. 

Skapande och kommunikation
5-30 min

Uppslukande bibblan – en immersiv konferens

Artikel

I november 2023 genomfördes konferensen Uppslukande bibblan – En samskapande konferens om immersiva medier i bibliotek på Hedenlunda slott i Flen. Konferensen syftade till att undersöka hur immersiva medier (VR och AR) kan användas i bibliotek för att stärka empati och trygghet, främja lärande, öka tillgänglighet och inspirera till läsfrämjande. Digitekets Ola var inbjuden som konferensdrönare för att hovra runt bland deltagare och föreläsningar, samla in och sammanfatta intryck och diskussioner. Konferensen bjöd, förutom gemensamma spår där olika aspekter av immersiv media tematiskt utforskades, också på en deltagande virtuell dans-performance samt en föreläsning av den amerikanske konstnären Lance Weiler. Den sammanfattande och avslutande konferensdrönarrapporten kan läsas här: Det första som möter mig när jag ankommit till Hedenlunda slott utanför Flen är ett rum där ett ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Delaktighet och deltagande

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sofia Lindström Sol som samtalar med Julia Pennlert om delaktighet i kulturen idag.

Organisation och omvärld
5-30 min

Podd: Hur kan bibliotekschefer främja lärande om läsfrämjande och litteraturförmedling?

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Cecilia Gärdén som samtalar med Julia Pennlert om delat lärande på bibliotek och mer specifikt om hur chefer kan stödja bibliotekspersonalens kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling.

Organisation och omvärld
5-30 min

Ny film! Bibliotek och beredskap – Kartläggning och lärresurser från KB

Artikel

Nu finns KB:s material Bibliotek och beredskap sammanfattat i en 20 minuter lång film. Filmen kan exempelvis användas som ett underlag för en gemensam kunskapshöjning på arbetsplatsen.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Läslust i skola och på bibliotek

Artikel

Anne-Marie Körling är lärare, författare och har varit läsambassadör. Hon belyser i föreläsningen sin djupa relation till läsning, präglad av barndomsminnen och familjens kulturarv. Hon betonar vikten av förebilder i litteraturen, hur berättelser kan användas för att reflektera över livets olika skeden, och framhäver att rätt presentation av böcker kan väcka läslust. Genom att låta böckerna "tala" och genom högläsning visar hon hur litteraturen kan engagera och inspirera.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Sommarboken för alla – att nå barn i den anpassade grundskolan

Artikel

Annika Wig från Skövde kommun har arbetat med Sommarboken för den anpassade grundskolan i Tidaholm. Genom att samarbeta med skolans personal och kollegan Katarina Larson, var målet att inkludera så många barn som möjligt. Med finansiering från Vastra Götalandsregionen kunde hon organisera författarbesök och inhandla extra böcker. Med tre lyckade träffar, där eleverna bland annat deltog i kreativa aktiviteter och utforskade bibliotekets resurser, blev projektet en succé.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Världens läsare! – lyfter flerspråkighetens möjligheter

Artikel

Emma Majberger är frilansande skönlitterär översättare engagerad i Översättarcentrum och Författarförbundet. Hon lyfter fram betydelsen av flerspråkighet och läsning genom sitt deltagande i projektet Världens läsare. Hon besöker översättare, bibliotek runtom i Sverige, engagerar barn och ungdomar i språkfrågor och lyfter fram flerspråkighet som en tillgång. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Reflektioner från en läsambassadör

Artikel

Tina Mackic är regissör och författare och skapare av "Sommarskuggan". I ett samtal med Annsofie Andersson diskuteras den betydelsefulla roll figuren spelar i barns liv, från att engagera dem i litteratur till att erbjuda tröst på sjukhus. Hon lyfter också de böcker hon skrivit om karaktären och hur den fick sitt karakteristiska utseende.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Läsningens befriande möjligheter

Artikel

Emma Majberger är frilansande skönlitterär översättare engagerad i Översättarcentrum och Författarförbundet. Hon lyfter fram betydelsen av flerspråkighet och läsning genom sitt deltagande i projektet Världens läsare. Hon besöker översättare, bibliotek runtom i Sverige, engagerar barn och ungdomar i språkfrågor och lyfter fram flerspråkighet som en tillgång. 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Creepyklubben och digitala uppdrag

Artikel

Tina Mackic är regissör och författare och skapare av "Sommarskuggan". I ett samtal med Annsofie Andersson diskuteras den betydelsefulla roll figuren spelar i barns liv, från att engagera dem i litteratur till att erbjuda tröst på sjukhus. Hon lyfter också de böcker hon skrivit om karaktären och hur den fick sitt karakteristiska utseende.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: ”Om ni vill ha en influencer av mig så vill jag ha läsning av er”

Artikel

Kristina Göransson och Britt-Inger Rörborn från Bergs kommun startade “EPA book club” för att försöka möta det sjunkande läsintresset bland unga killar. De kombinerade skolans och bibliotekets resurser och involverade influencern Felix Eriksson och författaren Pär Sahlin i projektet. Bokklubben, där de också bjöd på pizza och läsk, blev en stor succé.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Vägar till läslust: Från tv till bok –Sommarskuggan lockar till läsning

Artikel

Tina Mackic är regissör och författare och skapare av "Sommarskuggan". I ett samtal med Annsofie Andersson diskuteras den betydelsefulla roll figuren spelar i barns liv, från att engagera dem i litteratur till att erbjuda tröst på sjukhus. Hon lyfter också de böcker hon skrivit om karaktären och hur den fick sitt karakteristiska utseende.

Organisation och omvärld
5-30 min

Digital tillgänglighet och upphandling

Artikel

Myndigheten Digg har ansvar för frågor kring digital tillgänglighet och ser till att offentliga aktörer uppfyller kraven i tillgänglighetslagstiftningen. Vid upphandling av tekniska system är det viktigt att ställa och kontrollera krav på detta. Många bibliotek står inför utmaningar när det kommer till upphandling av olika former av biblioteksteknik. Ilias Bennani från Digg ger i en film goda råd kring hur man bör tänka om upphandling med fokus på tillgänglighet, och Digiteket har sammanfattat filmens viktigaste punkter. Myndigheten Digg (Myndigheten för digital förvaltning) är ansvarig för digital tillgänglighet och är de som utför tillsynen och kontrollen över att offentliga aktörer uppnår kraven i tillgänglighetslagstiftningen. Ett sätt att säkerställa att man gör rätt är att man kravställer och kontrollerar den digitala tillgängligheten vid inköp av nya ...

Information och internet
5-30 min

Folkbiblioteken, samhället och MIK: en kartläggning

Artikel

I en ny rapport kartlägger Statens medieråd olika aktörers främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige 2021–2022. I kartläggningen lyfts folkbiblioteken fram som en positiv förebild för resten av Sverige och vi sammanfattar hur de omnämns i denna artikel.

Information och internet
5-30 min

Hjälp till självhjälp i MIK-bokfloran: Inköpsförslag och boktips

Artikel

Konspirationsteorier, alternativmedicin och sociala medier: Digiteket listar MIK-relaterade böcker för din egna fortbildning eller som inköpsinspiration om man vill stärka MIK-närvaron i bibliotekets hyllor.

Information och internet
5-30 min

Varför blir vi lurade? Informationskunnighet med Melanie Trecek-King

Artikel

Vi lever i en extremt informationsrik tid, och en del av den information vi möter är felaktig eller vilseledande. Vad vi tror på, hur vi tänker och vad vi gör grundar sig på den information vi får. Det är därför viktigt att vi har tillgång till bra, korrekt information, och att vi har förmågan att bedöma och granska den. Vetenskapspedagogen Melanie Trecek-King sammanfattar mycket av det digitala informationssamhällets utmaningar i en pedagogisk video. Videons innehåll finns också i sammanfattning nedan.   Föreläsning varför vi blir lurade av vetenskapspedagogen Melanie Trecek-King. Publicerad av Thinking Is Power with Melanie Trecek-King på Youtube. Sammanfattning Vi lever mitt i en strid ström av information. Detta kan kännas överväldigande, och till råga på allt finns det en mängd miss- och desinformation ...

Skapande och kommunikation
5-30 min

Sluta slit med dina undertexter: uppdaterade Texta mig! till din räddning

Artikel

Att transkribera och skapa undertexter är något av det tråkigaste man kan göra, men nödvändigt för att alla ska kunna ta del av videos innehåll. Det är också väldigt, väldigt tidskrävande. Det finns dock olika tekniska lösningar som kan underlätta, och med ny teknik baserad på AI är dessa idag så mycket bättre än förr. En av dessa är den välkända tjänsten Texta mig! som nu fått ett stort tekniskt ansiktslyft och som kan komma att underlätta ditt arbete rejält! Digiteket har skrivit om tjänsten Texta mig! ett flertal gånger tidigare.Texta mig! är en webbaserad tjänst som skapar en undertext till dig som du sedan kan ladda upp till Youtube, eller vilken videotjänst du nu använder.  Nu har tjänsten uppdaterats med en ny taligenkänningsmodell som ...

Information och internet
5 min

Det är enkelt att lura MiG – källkritik i uppförsbacke

Artikel

Information och internet
5 min

Från tweets till toots – kan Mastodon ersätta ett Twitter i gungning?

Artikel