Gå direkt till innehållet

Effekter av MIK

Informationskunnighet
Definiera och beskriva informationsbehov Söka och använda information Bedöma information Sortera information Använda information på ett etiskt hållbart sätt Förmedla information Använda IKT för att processa information
Mediekunnighet
Förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle Veta vilka förutsättningar som krävs för att medier ska kunna uppfylla sina funktioner Kunna kritiskt värdera medieinnehåll utifrån mediernas funktioner Förmåga att använda medier för att kunna uttrycka sig och kunna delta i den demokratiska processen Kunna producera eget medieinnehåll
Digital kunnighet
Använda digitala verktyg Förstå digital identitet Känna till digitala rättigheter Kunna bedöma AI-frågor Förbättra digital kommunikation Hantera digital hälsa Agera digitalt säkert