Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 109 träffar.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Stärk programverksamheten med Biblioteket Play

Kurs

Biblioteket Play är en streamingtjänst där du kan titta på program om litteratur, kultur och aktuella frågor. I den här kursen kommer du att få inspiration och konkreta exempel på hur du som biblioteksanställd kan använda innehållet på Biblioteket Play i ditt arbete. Oavsett om du jobbar på ett stort eller litet bibliotek, med barn, unga eller vuxna, och oavsett om du har gott om tid till förberedelser eller om du vill göra något spontant som kräver lite förarbete – på Biblioteket Play finns något för alla. Här får du även tips från medarbetare på Stockholms stadsbibliotek om hur de har använt produktionerna.

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria

Kurs

Det här är en kurs för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Den här kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Läslust och lässtimulans
60+ min

Att leda en skrivkurs på temat fantasy

Kurs

Detta är en kurs för dig som är intresserad av att arbeta med skrivande tillsammans med barn eller unga på temat fantasy på bibliotek. Kursen utgår från en tredagars skrivkurs, bestående av tre skrivworkshops som är anpassade för barn och unga mellan 8 och 16 år.

Information och internet
30-60 min

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Kurs

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen.

Organisation och omvärld
5-30 min

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kurs

Samhället har just nu ett starkt fokus på att skapa beredskap i sina verksamheter, så även bibliotek. Men hur ser samhällets planering ut inför kris, höjd beredskap eller krig? Hur hänger krisberedskap och totalförsvar ihop? Och hur kommer egentligen bibliotek och övriga verksamheter inom kultursektorn in i den samhälleliga planeringen för beredskap? I denna kurs får du lära dig mer om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Organisation och omvärld
5-30 min

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kurs

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Skapande och kommunikation
60+ min

Skapa en barnbok med AI

Kurs

Potentialen i AI ligger inte endast i möjligheten till analys, målgrupps- och behovsanpassning. Den har också potential att användas i kreativa sammanhang som främjar litterärt skapande. I förlängningen kan den därmed öka intresset för litteratur, stärka kunskapen om berättelsers uppbyggnad samt öka förmågan att analysera och avkoda litteratur och dess samspel med bilder. AI kan bidra till stärkt litteracitet och till ökad läsglädje. Rätt använt kan AI användas som ett läsfrämjande verktyg.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Poesigympa

Kurs

Det låter kanske som en konstig blandning, poesi och gympa. Men människan har alltid kombinerat dikt och ord med rörelser. Några kanske minns Imse Vimse Spindel. Och litteraturvetare kan berätta att versfötter heter just ”fötter” för att det handlar om fötter, om steg. Så poesigympa är en ny uppfinning som egentligen är hur gammal som helst.

Organisation och omvärld
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Wikipedia – Så genomför du en skrivstuga!

Kurs

Information och internet
60+ min

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om

Kurs

Creative Commons kan ses som ett verktyg för att underlätta delakulturen. Licensformen gör det lättare för oss att använda och inspireras av allt det där vi skapar runt om i Folkbibliotekssverige. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig mer om Creative Commons, som ett medel för att underlätta delande, och delakultur, vilket i förlängningen stärker Bibliotekssverige.

Organisation och omvärld
30-60 min

Alternativt distansarbete 2.0 – en guide till ett flexibelt arbetsliv

Kurs

Läslust och lässtimulans
60+ min

Textäventyr – att skriva interaktiv fiktion

Kurs

Läslust och lässtimulans
30-60 min

Spelifiering i praktiken – skapa lust till läsande genom speldesign

Kurs

Organisation och omvärld
5-30 min

Fortbildning med Digiteket – handledning för ambassadörer

Kurs

Organisation och omvärld
5 min

Fortbildning med Digiteket – handledning för chefer

Kurs

Information och internet
30-60 min

Släkt­forskning med Arkiv Digital

Kurs

Skapande och kommunikation
30-60 min

Proffsigare produktioner med videokamera

Kurs

Organisation och omvärld
60+ min

Utforska dina digitala dilemman

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Kliv in i din egenskapade sagovärld med VR-glasögon

Kurs