Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 18 träffar.

Information och internet
30-60 min

Vad är fri kunskap?

Artikel

Information och internet
30-60 min

Vad är Wikipedia?

Artikel

Skapande och kommunikation
30-60 min

Att skriva på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
5-30 min

Att samarbeta på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
5-30 min

Att arbeta med bilder på Wikipedia

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Wikipedia – Så genomför du en skrivstuga!

Kurs

Skapande och kommunikation
5 min

Projekt HBTQI – så gör vi Wikipedia bättre tillsammans

Artikel

Skapande och kommunikation
5 min

Wikipedia på biblioteken – Erfarenheter från kursverksamheten 2019/2020

Artikel

Information och internet

Världsförbättrare på tio minuter – haka på #1lib1ref!

Artikel

Skapande och kommunikation
60+ min

Queering Wikipedia – gör internet lite mer jämlikt

Kurs

Skapande och kommunikation
5 min

Wikimedian in residence

Artikel

Information och internet
30-60 min

MIK-utsikten: Kan man lita på Wikipedia?

Artikel

Information och internet
5-30 min

26 saker du inte visste om Wikipedia

Artikel

Wikipedia är mer än bara ett uppslagsverk. Det är en plattform för kunskap patrullerad av frivilliga som värnar dess kvalitet och neutralitet. Johan Jönsson, författaren bakom boken Wikipedia inifrån, berättar 26 saker om Wikipedia som kanske förvånar dig.  Den här artikeln bygger ursprungligen på en tråd av Johan Jönsson på Twitter. Puffbild: Mural Wikipedia 20 en Aguascalientes (primera versión) 09 av Luiz Alvas Licens: Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Information och internet
5 min

Wikipedia – för hela Sverige!

Artikel

Wikimedia Sverige lanserar "Wikipedia för hela Sverige" för att bredda och jämna ut kunskapen på sina plattformar. Med fokus på underrepresenterade områden och grupper, initierar de samarbeten i fyra pilotlän, särskilt med bibliotek, för att främja kunskapsdelning och engagemang.

Information och internet
30-60 min

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Kurs

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen.

Information och internet
5 min

”Svindlande tanke att vi en gång dömde ut Wikipedia som källa”

Artikel

När Wikipedia lanserades i januari 2001 var pedagogikforskaren Elza Dunkels en av skeptikerna. 22 år senare har hon svårt att begripa hur nätencyklopedin kunde dömas ut som en icke tillförlitlig källa. Nu hyllar hon i stället Wikipedia som en utmärkt plattform för utbildning och forskning.