Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 8 träffar.

Skapande och kommunikation
5 min

Samiska brädspel från 3D-skrivaren på Norsjö bibliotek

Artikel

Språkutveckling och läsförmåga

Bläddra – din resurs för att tillgängliggöra böcker på minoritetsspråken

Artikel

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet, vilket gör det svårt för biblioteken att förmedla böcker till låntagarna. Men nu finns Bläddra! Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska.

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Polarbibblo – för att språk är en skatt

Artikel

Samiska språk och meänkieli sida vid sida med svenska – nu är det verklighet på Polarbibblo. Sajten främjar barns läslust, skaparglädje och språkutveckling. Idag finns Polarbibblo på nio olika språk eller varieteter av språk.

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Främja läsning på de nationella minoritetspråken med Bläddra

Artikel

Vill du lära dig arbeta med Bläddra? I filmen ”Lär dig mer om Bläddra – en läsapp för Sveriges nationella minoritetsspråk” får du konkreta tips på hur du kan använda och sprida appen.

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Om att återta ett minoritetsspråk – med Bläddra som stöd

Artikel

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet och kan vara svårt att komma åt för läsare och bibliotek. Sedan 2021 finns KB:s läsapp Bläddra som tillgängliggör litteratur på nationella minoritetsspråk. Appen är en resurs för den som vill läsa böcker på sitt språk och ett stöd i bibliotekens läsfrämjande arbete. I den här artikeln berättar Sara Larsson om hur Bläddra och tillgången till litteratur på sydsamiska hjälper henne att återta sitt språk. Du får också ta del av tips om läsfrämjande aktiviteter med Bläddra från KB. Jag tillhör en av dem som försöker återta det sydsamiska språket. Det har gått förlorat i min familj och det innebär att jag inte bara försöker lära mig själv utan också behöver stötta andra i min familj ...

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria

Kurs

Det här är en kurs för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Den här kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Angelägen forskning: Den okända berättelseskatten – och hur folkbibliotek kan arbeta mer med den

Artikel

I det senaste avsnittet av Angelägen forskning diskuteras bevarandet av muntliga berättartraditioner inom Sveriges nationella minoritetsspråk, och hur folkbibliotek kan spela en större roll i detta. Programmet, som spelades in på Bokmässan i Göteborg 2023, belyser de utmaningar som finns kring läs- och skrivkunnigheten i dessa språk, och utforskar strategier för att främja deras användning i tryckt form.