Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 16 träffar.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Den digitala kulturen och läsmotivationen

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Texten och tekniken – olika perspektiv på digital läsning

Artikel

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Kognitiva och sociala aspekter av digital läsförståelse

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Lyssnande läsning: Angelägen forskning med Anna Lundh och Elin Nord

Artikel

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning lyfter forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som behöver läsa i tillgängliga format.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Barns och ungas läs- och bibliotekspraktiker – en kunskapsöversikt

Artikel

Hur ser barns och ungas läspraktiker ut? Vilka hinder och barriärer finns för barns och ungas läsning? Detta är några av de frågor som denna kunskapsöversikt både söker problematisera och besvara.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

”Men vi är ju varandras blåsippor” – biblioterapeutiska metoder i Halmstad

Artikel

Vad är biblioterapi och vad ska man tänka på om man vill börja arbeta med det? Två erfarna bibliotekarier i Halmstad berättar i denna artikel om de lärt sig under de år de jobbat med metoden.

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Ljudboken, ljudlitteraturen och ljudläsaren

Artikel

I den här artikeln tar två ljudboksforskare utgångspunkt i den kommersiella ljudbokens popularitet och gör nedslag i aktuell forskning. De diskuterar bland annat ljudbokens historia och historiska användningsområden och hur ljudboken och ljudbokskonsumtion påverkas av den digitala mediekulturen men även hur denna utveckling i sin tur påverkar läsarna och biblioteken.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Tillgänglig läsning för barn och unga med läsnedsättning – en kunskapsöversikt

Artikel

I denna lärresurs belyses tillgänglig läsning för barn och unga med läsnedsättning. Forskarna försöker med utgångspunkt i nationell såväl som internationell forskning ta reda på hur barn med läsnedsättningar ägnar sig åt tillgänglig läsning samt vad det betyder att läsa på olika sätt. Det ges också en övergripande bild av hur folkbibliotek har arbetat och arbetar för tillgänglig läsning för alla barn och unga.

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Lyssnande läsning i ungdomars vardag

Artikel

I den här vetenskapliga podden ges en kort bakgrund till ljudböcker och deras historia. Här görs också en genomgång av några av de mest spännande resultaten från Elisa Tattersall Wallins avhandling från 2022. Slutligen sätts digital läsning i en större kontext genom en kort inblick i de siffror om läsvanor som presenterats i den årliga SOM-undersökningen 2023. 

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Mellan didaktik och estetik – om skönlitterärt läsfrämjande i ett litteraturdidaktiskt perspektiv

Artikel

Det är inlevelsen i fiktionen som leder till den djupare förståelsen av livet och världen. Detta visar tydligt en lång rad vetenskapliga undersökningar av läsande barn och unga, som får tänka och samtala kring det lästa på ett öppet sätt där deras egna tankar lyfts upp, synliggörs och utgör grunden för samtalen. Litteraturläsningen och skönlitteraturens fiktionella och estetiska förutsättning behöver lyftas i sin egen rätt i allt läsfrämjande arbete.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Lek och lärande på bibliotek

Artikel

Språk och kommunikation är avgörande för barns utveckling och lärande, det är forskningen enig om. Vilka metoder och arbetssätt främjar språk- och läsutveckling hos små barn? Vilken plats kan leken ha på biblioteket? Kan folkbiblioteken integrera lek för att främja berättelser och läsning? 

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Barns samtal om skönlitterär läsning

Artikel

Kan vuxna bli bättre läsfrämjare genom att lyssna mer på barn? Hur kan biblioteken bli bättre på att fånga upp unga läsares röster och ge dem inflytande över bokbeständet? Forskaren Martin Hellström gräver mer i dessa frågor.

Information och internet
5 min

Ungar & medier 2023: Läsandet ökar, spelandet minskar

Resurs

Varje dag-läsningen av böcker ökar, datorspelandet minskar, färre ser på tv och Youtube, den upplevda utsattheten på nätet planar ut. Det framgår av de senaste Ungar & medier- och Småungar & medier-rapporterna.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Biblioterapi på folkbibliotek – erfarenheter och utvecklingspotential

Artikel

Biblioterapi, det vill säga användandet av litteratur i syfte att förbättra den psykiska hälsan eller välbefinnandet är en kreativ terapiform som blivit alltmer populär i stora delar av världen under de senaste decennierna. Trots detta tvekar en del svenska bibliotek och bibliotekarier fortfarande inför att arbeta med biblioterapi. Det tycks finnas ett behov av fördjupad kunskap om vad biblioterapi är, hur det kan fungera och vad som krävs av dem som ska utföra biblioterapi för att många ska våga ge sig i kast med metoden. Denna artikel har som syfte att bemöta ett sådant behov.

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv

Artikel

Vad handlar studierna med fokus på barns och ungas läsning verkligen om? Vad räknas egentligen som läsning? Visar alla undersökningar samma tendens? Vem har egentligen tillfrågats i de här studierna? I samtalet pratar vi om hur den som arbetar på folkbibliotek med läsfrämjande och litteraturförmedling kan förhålla sig till medierapporteringen.