Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 28 träffar.

Organisation och omvärld
5 min

Omvärldsbevaka med Bokmässan Play

Artikel

Missade du bokmässan i Göteborg i höstas? Nu finns en stor del av programmet tillgängligt kostnadsfritt på strömningstjänsten Bokmässan Play. Här tipsar vi om några guldkorn ur programmet som kan vara intressanta och relevanta för biblioteksmedarbetare.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Kom igång med Barnens bibliotek!

Artikel

Barnens bibliotek är webbsidan för barn och unga: fylld av lästips, författarintervjuer, reportage och andra läs- och skrivlockande aktiviteter. Användningsområdena är många! Denna artikel ger dig en kort introduktion till vad Barnens bibliotek är och innehåller samt hur du kan använda webbplatsen i ditt arbete och tillsammans med barn.

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Får jag använda det här bokomslaget? Boktips på nätet – Vad gäller juridiskt?

Kurs

Läslust och lässtimulans
5 min

Kunskap att bära med sig

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Biblio – Ljud- och e-böcker i mobil och surfplatta

Kurs

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Du misslyckades med att läsa – läsutmaningar och det spelifierade läsfrämjandet

Artikel

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bokcirklar – för alla som älskar att läsa

Artikel

Läslust och lässtimulans
30-60 min

Spelifiering i praktiken – skapa lust till läsande genom speldesign

Kurs

Organisation och omvärld

Stor variation av matnyttigt material för biblioteken på Bokmässan Play

Artikel

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Barns och ungas läsning – en ödesfråga för samhället

Artikel

I slutet av februari 2023 publicerade Kulturrådet rapporten Nuläge om barns och ungas läsning. Rapporten är en kartläggning med tillhörande analys som gjorts utifrån det aktuella forskningsläget, myndighetsrapporter, statistik och i dialog med olika aktörer inom det läsfrämjande området.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Kvalitetsgranskade lästipslistor – sjukhusbiblioteken Region Skåne

Artikel

Läslust och lässtimulans
5 min

Läsfrämjande i rummet

Artikel

Vilken biblioteksanställd gläds inte av tanken på att få vara med och utforma ett nytt bibliotek? Det är läsfrämjande i rummet, i sin mest konkreta form. I denna artikel får vi följa arbetet med att skapa Kirunas nya stadsbibliotek. I september 2022 invigdes Kirunas nya stadsbibliotek äntligen, efter flera år av planering och väntan. Att stadsbiblioteket skulle behöva flytta tillsammans med resten av Kirunas centrum har varit klart länge. För bibliotekets del innebar flytten en möjlighet att tänka om och tänka nytt. Bibliotekets personal var delaktig redan från ritningsstadiet, vilket skapade förutsättningar för att utforma ett biblioteksrum som möjliggör mer än det begränsar. Grunden till det läsfrämjande arbetet är att väcka lust. Lust att läsa, lust att lära. Lust att komma till biblioteket och stanna ...

Organisation och omvärld
60+ min

Unga och bibliotek – En fortbildning för ungdomsbibliotekarier

Resurs

”Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna. Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande har vi skrivit en rapport där vi berättar hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare. Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar med ...

Läslust och lässtimulans
5 min

Bibliotek och badhus: När läsfrämjande och litteraturförmedling kombineras med badhusbesök

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Nu kan du ta del av en serie artiklar om hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. Serien består av fyra artiklar, varav tre verksamhetsexempel. I den här artikeln ges en introduktion. ”Folkbibliotek arbetar företrädesvis gentemot allmänheten. Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek finnas i varje kommun och de ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Allsidighet och kvalitet ska prägla det utbud och verksamhet som folkbiblioteken erbjuder, bl.a. genom ett varierat och kvalitativt utbud av ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Gotland går i bräschen

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om badhusbibliotek på Gotland. I Region Gotland var man tidigt ute med att ta steget från det fysiska biblioteksrummet för att söka kontakt med badhusen. Själva beskriver de sig i rapporten ”En lässtund på badet! Rapport om badhusbiblioteken på Gotland” (Region Gotland) som de första biblioteken i landet att skapa badhusbibliotek: ”Gotland har sedan oktober 2015 Sveriges första fasta ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Samarbete skapar läsfrämjande möjligheter i Vaggeryd

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om badhusbibliotek och popup-verksamhet i Vaggeryd och Skillingaryd. I Vaggeryds kommun är man van vid att se kultur- och fritidsförvaltningen som en helhet och att samarbeta över gränserna mellan bibliotek, kulturskola, simhallar, öppen verksamhet och museum. Ett vinnande koncept är att kommunen är liten. Det är lätt att nå varandra och se synergieffekterna med att arbeta tillsammans i stället ...

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Bibliotek och badhus: Trelleborg går på djupet med läsning

Artikel

När Sverige uppvisar sjunkande besökssiffror och minskad utlåning på svenska folkbibliotek satsar biblioteken på innovativa metoder för att göra litteraturen tillgänglig för alla. Ta del av hur biblioteken kombinerar läsfrämjande och litteraturförmedling med badhusbesök, i en ny trend där popup-aktiviteter och uppsökande verksamhet blir allt vanligare för att nå ut till dem som sällan besöker bibliotek eller läser. I den här artikeln kan du läsa mer om ett samarbete i fyra delar mellan biblioteket och badhuset i Trelleborg. I Trelleborg pågår just nu ett pilotprojekt i fyra delar som bygger på ett samarbete mellan bibliotek och badhus. Syftet med projektet är att hitta sätt att främja både läsning, högläsning och simkunnighet hos barn. I pilotprojektet, som kommer att utvärderas tidig höst 2023, ingår de tre ...

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Läsning – lösningen på samhällets problem?

Artikel

I denna artikel ger vi en överblick över styrning av läsning i Sverige. Centrala frågor som vi både kommer att besvara och problematisera är hur läsfrämjandets historia ser ut samt vilka litteraturpolitiska insatser för att främja läsning som initierats i Sverige. Därtill beskriver vi vad som kännetecknar politiska och samhälleliga debatter om barns läsning och diskuterar även kopplingen mellan politikens syn på läsning och bibliotekens förhållningssätt, med särskilt fokus på folkbibliotekens arbete mot barn och unga. 

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Svenska barns läshistoria – uppfostran genom böcker

Artikel

I den här artikeln gör Kristin Johansson, doktorand och universitetsadjunkt Högskolan i Borås, en genomgång av Svenska barns läshistoria och hur man genom historien uppfostrat genom böcker och läsning.

Organisation och omvärld
5-30 min

Ett himla trevligt och ganska lätt upplägg

Artikel

Den här artikeln beskriver Region Skånes initiativ Fem bibliotek – fem träffar. Här möts fem bibliotek fem gånger för ett kollegialt utbyte och lärande utifrån konkreta verksamhetsexempel.

Litteratur och litteraturförmedling
5-30 min

Mellan didaktik och estetik – om skönlitterärt läsfrämjande i ett litteraturdidaktiskt perspektiv

Artikel

Det är inlevelsen i fiktionen som leder till den djupare förståelsen av livet och världen. Detta visar tydligt en lång rad vetenskapliga undersökningar av läsande barn och unga, som får tänka och samtala kring det lästa på ett öppet sätt där deras egna tankar lyfts upp, synliggörs och utgör grunden för samtalen. Litteraturläsningen och skönlitteraturens fiktionella och estetiska förutsättning behöver lyftas i sin egen rätt i allt läsfrämjande arbete.

Organisation och omvärld
5-30 min

Folkbibliotekariers kompetenser för läsfrämjande

Artikel

Vilka kunskaper och kompetenser behöver bibliotekarien för att kunna arbeta med det läsfrämjande uppdraget? Jenny Lindberg, universitetslektor vid Högskolan i Borås, ger i den här artikeln en övergripande bild av de centrala kompetenser som spelar in i bibliotekariens läsfrämjande och litteraturförmedlande uppdrag. Den avslutande delen utgörs av en diskussion om bibliotekariens unika professionella kompetens och hur den kan ges spelrum på arbetsplatsen.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Podd: Läsfrämjande för barn och unga

Artikel

I det här poddavsnittet möter vi Sandra Hillén och Emma Berge Kleber, som i samtal med Julia Pennler talar om sin forskning i anslutning till läsfrämjande för barn och unga. De talar bland annat om hur pandemin påverkat biblioteken på många olika sätt och om hur läsfrämjande allt som oftast kan talas om som ett insrumen för att nå något annan slags effekt än just läsning för läsnings skull.