Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 25 träffar.

Organisation och omvärld
60+ min

Problemlösning och handledande samtal

Kurs

Organisation och omvärld
60+ min

Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav

Kurs

Organisation och omvärld
5-30 min

Att leda bibliotekens digitala transformation

Artikel

Skapande och kommunikation
30-60 min

Spelifiering – vad är det?

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Konsten att hålla ett bra möte

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Konsten att hantera e-post

Kurs

Skapande och kommunikation
30-60 min

Konsten att överföra information

Kurs

Organisation och omvärld
60+ min

Verksamhetsutveckling med användaren i fokus

Kurs

Information och internet
5-30 min

Källkritik på bibliotekens webbsidor – en kartläggning

Artikel

Information och internet

Källkritik och MIK i de lokala biblioteksplanerna

Artikel

Information och internet
5-30 min

En kartläggning över Sveriges folkbiblioteks arbete med källkritik på Facebook under 2020

Artikel

Organisation och omvärld
5 min

Hur vi ställde om Boken ut och in

Artikel

Organisation och omvärld
5 min

Bibliotek som medborgarkontor?

Artikel

Organisation och omvärld
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Organisation och omvärld
5 min

Är bibliotek verkligen tillgängliga för alla?

Artikel

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, som det heter i Bibliotekslagen – men hur tillgängligt är egentligen folkbibliotek ur ett kognitivt perspektiv? Inte särskilt, visade det sig när vi på biblioteket i Simrishamn tog oss an frågan. När man pratar om tillgänglighet är det kanske först och främst fysisk sådan man tänker på – enkelt avhjälpta hinder som till exempel möjliggör framkomlighet för rullstolsburna. Eller så är det innehållet i bibliotekets bestånd som man vill tillgängliggöra genom talböcker, lättläst och medier på andra språk. Men tillgänglighet handlar också om att du, när du stiger in i biblioteket, rent kognitivt ska förstå och kunna läsa av rummet. Vad biblioteket har för funktioner, var funktionerna och tjänsterna finns någonstans och hur du använder dem. Läsfrämjande rum Att ...

Organisation och omvärld
5 min

Biblioteksutveckling med fokus på de lokala behoven

Artikel

”I Malmö är det löjligt nära till det mesta”, står det på kommunens tjänstecyklar. Och visst är det så, oftast är det inga avstånd att tala om då vi ska ta oss runt i staden. På ca 15 minuter med cykel från city når vi stadsdelen Rosengård. Här hittas inte bara stadens, utan landets, nyaste bibliotek! Invigningen av den nya lokalen, som är dubbelt så stor som den gamla, gick av stapeln den 1 mars.  I denna artikel ska jag låta er följa med i hur personalen på det nybyggda Rosengårdsbiblioteket tänkt kring både läsfrämjande och demokratiuppdraget i enlighet med den modell Biblioteken i Malmö arbetar utifrån. En modell som utgår från statistik, analys och intervjuer för att medborgarna ska få ett områdesbibliotek som svarar ...

Organisation och omvärld
60+ min

Unga och bibliotek – En fortbildning för ungdomsbibliotekarier

Resurs

”Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna. Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande har vi skrivit en rapport där vi berättar hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare. Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar med ...

Organisation och omvärld
5 min

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket

Artikel

Nu kommer det fler lärresurser på Digiteket som tar sin utgångspunkt i forskning och teorier om läsning, litteraturförmedling och biblioteksutveckling. Du som arbetar på folkbibliotek kommer därmed att få tillgång till vetenskapligt grundade lärresurser som stöd för ett vetenskapligt förhållningssätt. I artikeln ges smakprov på kommande material om barns och ungas läs- och språkutveckling, ungas läsupplevelser och de kompetenser som krävs för att främja läsning och litteratur. Under åren 2021 till och med 2023 genomförs ett nationellt kompetenslyft för folkbibliotek med fokus på barns och ungas läsning. Regeringen vill med lyftet ta ett nationellt helhetsgrepp för att säkra folkbibliotekariers kompetens med inriktning på läsfrämjande uppdrag gentemot barn och unga (se regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning). Läsfrämjandelyftet ska stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Finlands svenska biblioteksdagar

Artikel

Under två soliga majdagar höll Finlands svenska biblioteksförening årets upplaga av Finlands svenska biblioteksdagar, denna gång i den österbottniska staden Vasa. Digiteket var på plats för att berätta om den nylanserade plattformen och det utökade uppdraget inom läsfrämjande samt för att ta del av programmet som hade temat Digital nutid via historiens vingslag. Finlands svenska biblioteksförening firar 85-årsjubileum i år, och årets upplaga av biblioteksdagarna hade ett rekordstort besöksantal med 103 anmälda deltagare från såväl Finland som Sverige. Dagarna samlar biblioteksanställda från hela Svenskfinland en gång om året, och tidigare upplagor har arrangerats på olika orter eller digitalt (under pandemin).  Finlands svenska biblioteksförening Föreningen grundades 1938 men hette då Österbottens svenska biblioteksförening. Denna slogs sedermera ihop med biblioteksföreningen för södra Finland. Tre gånger om året ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Intervju med Finlands svenska biblioteksförening

Artikel

I mitten av maj besökte Digiteket Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa, arrangerade av Finlands svenska biblioteksförening. Under dagarna tog vi tillfället i akt att intervjua ordförande Anna-Maria Malm och vice ordförande Gun Vestman om föreningens arbete. Finlands svenska biblioteksförening grundades 1938 men hette då Österbottens svenska biblioteksförening. Denna slogs sedermera ihop med biblioteksföreningen för södra Finland.  Föreningen får idag ekonomiskt stöd av bland annat undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden. Styrelsen består av medlemmar från olika delar av Finland som träffas fysiskt, digitalt eller genom hybridmöten för att planera sin verksamhet. Föreningens arbete ses av arbetsgivarna som en tillgång i de biblioteksanställdas vardag, och styrelsemedlemmarna har därför möjlighet att sköta sina uppdrag på arbetstid. Förutom att arrangera biblioteksdagarna publicerar föreningen bland annat bibliotekstidningen Bibban tre ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Böcker, slöjd och prepping när bibblan gör bibBl.a.

Artikel

Vad händer när man kombinerar traditionell slöjd, digitala metoder och ett öppet och flexibelt bibliotek? Ja, bibB.l.a. bland annat! Digiteket pratar med Helena Broms som har varit med och utarbetat satsningen i Region Jämtland Härjedalen.  Film om där Susann Myrenhammar slöjdkonsulent, Helena Broms, biblioteksutvecklare och Hanna Eskelin, digital biblioteksutvecklare berättar om projektet bibBl.a. Publicerad av Biblioteksutveckling region JH på Youtube. Berätta om bibBl.a., Helena. – bibBl.a. började som en idé till ett makerspace med dåvarande projektledaren Alida Johansson. Sedan lades det till tankar utifrån bland annat Agenda 2030. Och vad är då bibBl.a.? – bibBl.a. utgår från fem utvalda mål från Agenda 2030: “Klimatförändringarna”, “God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, “Minskad ojämlikhet” och “Hållbar industri”. Från dessa har det skapats ett projekt där traditionell slöjd möter ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Även resan är mödan värd: Mål och mening när Östersunds bibliotek satsar på läsfrämjandelyft

Artikel

Fokus på barn och unga, från kartläggning till kollegialt lärande – Östersunds bibliotek arbetar målmedvetet med att stärka kompetensen inom läsfrämjande för barn och unga. I mitten av april gästade Maj Eriksson, bibliotekschef på Östersunds bibliotek, läsfrämjandelyftets nystartade frukostträff. Artikeln publicerades ursprungligen på Kulturrådets webbplats. Den publiceras här i något utökad form. Östersunds kommun har ungefär 65 000 invånare och har ett huvudbibliotek, tre integrerade områdesbibliotek, två bokbussar samt 37 anställda biblioteksmedarbetare. Biblioteket har ett tydligt uppdrag från kultur- och fritidsnämnden att fokusera på barn och unga och då särskilt på barn och unga i socioekonomiskt svaga områden.  Arbetet med läsfrämjandelyftet tog fart redan i slutet av 2022, så snart man fått besked om att man erhållit medel. Att trycka på startknappen direkt var ett genomtänkt ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Vetenskapsbiblioteken i Vasa – blickar mot framtiden

Artikel

När Finlands svenska biblioteksförening arrangerade sina biblioteksdagar i maj 2023 låg fokus i hög grad på högskolebibliotek. Som ett led i det tämligen nystartade expertnätverket för anställda vid högskolebibliotek kunde dessa bibliotekarier nu träffas för att diskutera relevanta frågor. Digiteket passade på att intervjua tre representanter från vetenskapsbiblioteken vid Åbo Akademi och Tritonia. I Vasa finns idag två vetenskapsbibliotek, Åbo Akademis bibliotek i Vasa och Tritonia.  Åbo Akademis bibliotek i Vasa, eller Academillbiblioteket som det också kallas, utgör en av fyra filialer av Åbo Akademis bibliotek och ligger på bottenplan i akademins vackra tegelbyggnad i Vasa. Här arbetar fyra bibliotekarier med kursverksamhet för och handledning av studenter, låneservice och bestånd samt annan service såsom skrivkvällar i samarbete med Språkcentret.  Vetenskapsbiblioteket Tritonia är beläget på Vasa ...

Organisation och omvärld
5-30 min

Ett himla trevligt och ganska lätt upplägg

Artikel

Den här artikeln beskriver Region Skånes initiativ Fem bibliotek – fem träffar. Här möts fem bibliotek fem gånger för ett kollegialt utbyte och lärande utifrån konkreta verksamhetsexempel.