Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 4 träffar.

Demokrati och delaktighet
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet och medskapande i arbetet med barn och ungas läsning

Artikel

Det pratas ofta om att barn och unga ska göras delaktiga i olika sammanhang, men det är inte alltid självklart vad som menas då delaktighet kan göras på många sätt och ta sig olika former. I den här artikeln belyses olika perspektiv på barn och ungas delaktighet och medskapande i relation till folkbibliotek och läsning.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Barnboksbeståndet – kvalitet och barns delaktighet

Artikel

Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna och utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?  I samarbete med Biblioteksutveckling i Västra Götalandsregionen arrangerade Digiteket webbinariet “Barnboksbeståndet – om kvalitet och barns delaktighet” som nu finns tillgängligt att se i efterhand. 

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Att möta barn i behov av särskilt stöd

Kurs

Alla som arbetar på folkbibliotek eller skolbibliotek möter ibland barn i behov av särskilt stöd och deras familjer. För dessa barn kan personalens bemötande göra enorm skillnad och för att denna, hos biblioteken prioriterade, målgrupp ska kunna ta del av verksamheten på ett fullgott sätt kan vi behöva tänka till lite extra.