Hoppa direkt till sökresultat Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Sök

Skriv in ett sökord eller använd filtret. 69 träffar.

Demokrati och delaktighet
5 min

Digitalt först? Kommuners och professionellas arbete för ökad digital inkludering

Artikel

Demokrati och delaktighet

Internet är inte kognitivt tillgängligt – Digitaliseringen och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Artikel

Kristin Alfredsson Ågren visar i sin avhandling att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd för att kunna vara delaktiga i samhället med dess pågående snabba digitalisering. Digiteket pratar mera med Kristin om hennes resultat och också hennes mer än vanligt tillgängliga avhandling!

Information och internet
5-30 min

Biblio-rapporten

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Den digitala kulturen och läsmotivationen

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Texten och tekniken – olika perspektiv på digital läsning

Artikel

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Kognitiva och sociala aspekter av digital läsförståelse

Artikel

Information och internet
5-30 min

Bildning och utbildning emot desinformation

Artikel

Organisation och omvärld
30-60 min

Meröppet i fokus på premiären av Angelägen forskning

Artikel

Organisation och omvärld
30-60 min

Forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Folkbibliotek i glesbygd utifrån ett demokratiperspektiv

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Biblioteken i det nya medialandskapet

Artikel

Information och internet
30-60 min

Källkritikens ramar: Angelägen forskning med Jutta Haider

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
30-60 min

Lyssnande läsning: Angelägen forskning med Anna Lundh och Elin Nord

Artikel

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning lyfter forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som behöver läsa i tillgängliga format.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: bibliotekens roll i hållbar utveckling

Artikel